Njoftim per te gjithe kandidatet e Provimit te Vleresimit te Aftesimit Praktik ne Stomatologji: Provimi do te organizohet vetem ne datat 13-14 Nentor 2023.

( Sqarim: Ndryshimi i datave eshte bere me qellim qe te gjithe kandidatet qe kalojne me sukses provimin praktik te kene mundesi te aplikojne per provim shteti –  USSH Komisioni )

Me poshte do gjeni edhe listat emerore te ndara ne keto 2 data .

Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik do të kryhet pranë ambienteve të Albanian University ( adresa: Rruga e Durrësit ), ora 09:00 , në datat 13-14Nëntor 2023.

 Programi i Vleresimit te Aftesimit Praktik 2023

 Rregullorja e kryerjes se Vleresimit te Aftesimit Praktik

 Mandat Pagesa per Provimin e Praktikes

Listat e kandidateve sipas datave perkatese:

Lista emerore e dates 13.11.2023

Lista emerore e dates 14.11.2023