Universitetet janë institucione të larta të arsimit që ofrojnë programe të ndryshme të studimit. Për t’u regjistruar në universitet, studentët duhet të plotësojnë kriteret e pranimit, të cilat ndryshojnë nga institucioni, vendi dhe programi i studimit.

Kriteret e Universiteteve Publike për vitin akademik 2023-2024 mund të gjenden më poshtë: