Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Infomacionit, në Universitetin Teknologjik të Compiegne (UTC).

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit  dhe afatet kohore e gjeni këtu

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 20 nëntor 2023, ora 12.00.