🔉🇸🇮Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

🎯Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. https://www.um.si/en/home-page/

📌Llojet e mobilitetit përfshijnë:
▫️Shkëmbimin e studentëve për studime;

📌Nivelet e mobilitetit për studentët:
▫️Bachelor;
▫️Master;

📌Kohëzgjatja e bursave:
▫️Bachelor (1 semestër);
▫️Master (1 semestër);

📌Fushat e studimit:
👉Për t’u njohur me fushat e studimit ju lutemi referohuni linkut: https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/

📌Bursat përfshijnë:
▫️Kompensimin mujor (800 EUR në muaj për studentët + 250 EUR në muaj për studentët që bëjnë pjesë në grupin “fewer opportunities”, të cilët duhet të përcjellin edhe dokumentacionin verifikues);
▫️Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

👉Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

📌Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor dhe Master:
▫️Kopje e Pasaportës;
▫️Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
▫️Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze), për studentët e nivelit Master duhen dhe lista e notave e nivelit Bachelor;
▫️Kopje e diplomës së nivelit Bachelor (vetëm studentët Master)
▫️Letër Motivimi në gjuhën angleze;
▫️CV (në gjuhën angleze);
▫️Certifikatë e gjuhës së huaj ( min Anglisht B1);
▫️Formularin e aplikimit;
▫️Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi rezidencën, lindjen dhe nënshtetësinë;
▫️Deklaratë e nënshkruar nga ana e aplikantit mbi mobilitete tashmë të përfunduara;
▫️Deklaratën EMSO;
▫️Deklaratën GDPR;
👉Modelin e dokumenteve të mësipërme i gjeni në linkun: https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/application-for-partner-countries/
▫️*Learning Agreement (minimumi 20 ECTS). Për këtë dokumenti duhet të regjistroheni në linkun: https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY!)

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Mariborit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

ℹ️Afati për aplikim: 27 Maj 2024

📎Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

👉Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected].

😃Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!