Lektorë të ftuar për të trajnuar studentët do të jenë ekspertë dhe profesionistë të spikatur, të cilët do të ndalen te tematika të rëndësishme të orientimit të studentëve në karrierë dhe në tregun e punës.

Janë të ftuar të gjithë studentët e FHF-së të regjistrohen për të marrë pjesë në trajnime e ligjërata.

Në një ceremoni të posaçme, studentët e trajnuar gjatë kësaj jave do të pajisen me certifikata pjesëmarrjeje.

Programi