Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bachelor, viti I&II ,se është miratuar çelja e provimeve të sesionit të verës.                                                     

Sesioni i provimeve për Ciklin e Parë, Viti I, II do zhvillohet në datat  19 Qershor-7 Korrik

REGJISTRIMI PËR STUDENTET E RREGULLT DO TË KRYHET VETËM ONLINE NËPËRMJET PLATFORMËS E-STUDENT NË PERIUDHËN 19 MAJ – 15 QERSHOR.

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT PËRSËRITËS VITI I DO TË KRYHET VETËM ONLINE  NË PERIUDHËN 19 MAJ – 15 QERSHOR DUKE KLIKUAR .

REGJISTRIMI PËR STUDENTËT PËRSËRITËS VITI II DO TË KRYHET VETËM ONLINE NË PERIUDHËN 19 MAJ – 15 QERSHOR DUKE KLIKUAR .