Kriteret e pranimit  të studentëve për Vitin Akademik 2021 – 2022 për FSHL, FVFR dhe FSHR

Vendim Senati Nr.17 datë 10.2.2021 “Për miratimin e TESTEVE PRAKTIKE FVFR 2021-2022” 
Vendim Senati Nr.18 datë 10.2.2021 “Për miratimin e TESTEVE PRAKTIKE FSHL 2021-2022” 


Kartela individuale
  për pranimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021 – 2022


Tarifa e regjistrimit të fituesve
 në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021 – 2022

  • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes 
  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 
  • Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit 


Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

  • Testet praktike  të pranimit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FEMRA) për Vitin Akademik 2021-2022.
  • Testet praktike  të pranimit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (MESHKUJ) për Vitin Akademik 2021-2022.
  • Rregullorja për zhvillimin e konkursit të pranimit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2021-2022.


Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Testet praktike  të pranimit në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2021-2022.
  • Rregullorja  për zhvillimin e konkursit të pranimit në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2021-2022.