Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për personelin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie / trajnim në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.
https://en.ugal.ro/
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim ;
Fushat: https://www.en.ugal.ro/studies/erasmus-programme/course-catalogue

Afati për aplikim: 23 Nëntor 2023.
Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected].
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!

Klikoni për më tepër