Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.
https://www.cumhuriyet.edu.tr/
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime:

Afati për aplikim: 01 Nëntor – 19 Nëntor 2023, ora 23:59 (turkish time).
I gjithë procesi i aplikimit ktyhet online në linkun:
https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/erasmus/incoming/ka171-application-form-std/
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected].
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!