NOTAT E PROVIMEVE

SKEMAT E VLERËSIMIT

Gjuhë e huaj

Kliko këtu për të parë skemat e vlerësimit të provimit të GJUHËS SË HUAJ

Gjuhë e shqipe & Letërsi

Kliko këtu për të parë skemat e vlerësimit të provimit të GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË

MATEMATIKË

Kliko këtu për të parë skemat e vlerësimit të provimit të MATEMATIKËS

LËNDa ME ZGJEDHJE

Kliko këtu për të parë skemat e vlerësimit të provimit të LËNDËS ME ZGJEDHJE

SHPËRNDAJENI TEK MIQTË TUAJ

TANI ËSHTË MË E THJESHTË SE KURRË