My Post

LISTA PËRMBLEDHËSE E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË BACHELOR DHE CIKLIT TË DYTË MASTER UMT, QË PËRFITOJNË BURSË DHE/OSE PËRJASHTIM NGA TARIFA E STUDIMIT, SIPAS KATEGORIVE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Content Protection by DMCA.com

Vendimi nr.48 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë bursë sipas kriterit ekonomik për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.49 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, që plotësojnë kriterin ekonomik dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.50 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021, që plotësojnë kriterin ekonomik dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr.51 datë 23.12.2020 “Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë për vitin akademik 2020-2021, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

qta_optimized

Shkruaj një koment...