My Post

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor dhe Ciklit të dytë Master, që përfitojnë bursë dhe/ose përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021

Content Protection by DMCA.com

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive  për vitin akademik 2020-2021 .

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021 .

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim te  Tarifes se shkollimit  sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në VKM Nr. 288 datë 21.05.2018 sipas 50% të kufirit max të tarifës vjetore 2020-2021.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë reduktim të Tarifës së shkollimit sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 , 50% të kufirit max të tarifës vjetore .

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive  për vitin akademik 2020-2021.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021.

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet  tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018  sipas kategorive të ndryshme.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Dytë Master, që u reduktohet tarifa e shkollimit me 50% për vitin akademik 2020-2021, sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 sipas kategorive të ndryshme.

Njoftim!

Të gjithë studentët e Ciklit të Parë, Bachelor, të cilët kanë përfituar bursë financiare për herë të parë, duhet të hapin një numër llogarie pranë degëve të Alpha Bank. Vërtetimin e numrit të llogarisë bankare që do të marrin në bankë, duhet ta sjellin të skanuar ose me fotografi në adresën e emailit  [email protected] ose me postë pranë Fakultetit .

qta_optimized

Shkruaj një koment...